Auto Reve Sp. z o.o.

Auto Reve Sp. z o.o.

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

- Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń - PDF

Allianz

Karty produktów:

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posaidaczy pojazdów mechaniczych - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie informacji prawnej - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie Car Assistance dla programu Allianz Dealer - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie autocasco - program Allianz Dealer - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

Ogólne warunki ubezpieczenia:

- Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - PDF

- Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco - PDF

- Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance - PDF

- Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna - PDF

Compensa

Karty produktu:

- Ubezpieczenie CASCO Pojazdów Lądowych (AC) PAKIET DEALERSKI - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie CASCO Pojazdów Lądowych (AC) PROGRAM SERWIS - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie Assistance Prawny - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- ASSISTANCE „BENEFIA SOS” - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie Medical Assistance - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego (NNW) - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

Ogólne warunki ubezpieczenia:

- Ogólne warunki ubezpieczenia CASCO pojazdów lądowych (AC) - PROGRAM SERWIS - PDF

- Ogólne warunki ubezpieczenia CASCO pojazdów lądowych (AC) - PAKIET DEALERSKI - PDF

- Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) - PDF

- Informacja o istotnych postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia ASSISTANCE "BENEFIA SOS" - PDF

- Ogólne warunki ubezpieczenia Medical Assistance - PDF

- Ogólne warunki ubezpiczenia Assistance Prawny - PDF

Ergo Hestia

Karty produktu:

- Ubezpieczenie Autocasco - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 30.09.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Autocasco - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.10.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Hestia Car Assistance - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 30.09.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Hestia Car Assistance - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.10.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Mediplan - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 30.09.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Mediplan - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.10.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 30.309.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.10.2019 - PDF

- Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 30.09.2019 - PDF

- Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.10.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 30.09.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Ochrony Prawnej - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.10.2019 - PDF

- Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w ruchu zagranicznym - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 01.10.2019 - PDF

Ogólne warunki ubezpieczenia:

- Ogólne warunki ubezpieczenia dla umów zawartych do dnia 30.09.2019 r - PDF

- Ogólne warunki ubezpieczenia dla umów zawartych od dnia 1.10.2019 r - PDF

PZU

Karty próduktów:

- Ubezpieczenie PZU Auto OC - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - PDF

- Ubezpieczenie PZU Auto - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych do dnia 18.09.2020 - PDF

- Ubezpieczenie PZU Auto - dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym dla umów zawartych od dnia 19.09.2020 - PDF

Ogólne warunki ubezpieczenia:

- Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto dla umów zawartych do dnia 18.09.2020 - PDF

- Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto dla umów zawartych od dnia 19.09.2020 - PDF

Planujesz zakup samochodu?

masz inne pytania?

Skontaktujemy się z Tobą

Informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w powyższym formularzu jest Auto Reve Sp. z o.o., Marii Skłodowskiej-Curie 67A, 87-100 Toruń. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, a w razie wyrażenia odpowiedniej zgody także w celach marketingowych i informacji handlowych administratora danych oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.