W razie wypadku

W razie wypadku

Co zrobić w razie wypadku?

 

1
- Zatrzymaj pojazd tak, aby nie zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego (w tym pieszym i rowerzystom),
- włącz światła awaryjne, wyłącz stacyjkę i zaciągnij hamulec ręczny,
- wysiądź z samochodu wcześniej zwracając uwagę na nadjeżdżające pojazdy,
- załóż kamizelkę odblaskową, aby być widocznym na drodze.

2
- Ustaw trójkąt ostrzegawczy! W obszarze zabudowanym trójkąt ustaw zaraz za samochodem, w terenie niezabudowanym w odległości od 30-50 metrów od pojazdu, na autostradach 100 metrów,
- oceń sytuację, może ona ulec pogorszeniu dlatego podejmij działania zapobiegawcze,
- ostrzegaj nadjeżdżających kierowców, aby nie najechali na osoby i pojazdy uczestniczące w wypadku.

3
- Udziel pomocy poszkodowanym! Należy pamiętać, że nieudzielenie pomocy jest traktowane jako przestępstwo i może nieść za sobą poważne konsekwencje,
- zachęć innych uczestników ruchu do pomocy,
- sprawdź czy uczestnicy zdarzenia odnieśli w skutek wypadku jakieś obrażenia, w razie konieczności udziel im pierwszej pomocy i wezwij pogotowie i policję (numer telefonu 112),
- jeżeli są ofiary nie powinno się niczego ruszać, aż do przyjazdu na miejsce zdarzenia policji, chyba że czynności te służą do ratowania życia ludzkiego. Nie wolno opuszczać miejsca wypadku, chyba że w celu wezwania pomocy!

4
- Zadzwoń do swojego ubezpieczyciela.

5
- Nie tamuj ruchu!
- Jeżeli w skutek zdarzenia nie ma rannych i nie zachodzą wątpliwości co do winnego, należy jak najszybciej zjechać lub zepchnąć pojazdy biorące udział w wypadku na pobocze,
- zrób zdjęcia uszkodzeń pojazdów i miejsca wypadku! Zdarza się, że sprawca deklarujący swoją winę za spowodowanie wypadku zmienia swoje zdanie po pewnym czasie i zrzuca winę na innego kierowcę. W takiej sytuacji policja nie jest w stanie w pełni zrekonstruować przebiegu zaistniałego zdarzenia i często opiera się jedynie na różniących się od siebie zeznaniach uczestników kolizji.

 6
- Wezwij policję, jeżeli:
- Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa (np. drugi uczestnik wypadku sprawia wrażenie nietrzeźwego, próbuje uciec z miejsca wypadku, odmawia okazania dokumentów),
- sprawca nie przyznaje się do spowodowanego wypadku lub ma jakiekolwiek wątpliwości do swojej winy,
- w zdarzeniu brał udział obcokrajowiec,
- wartość powstałej w skutek wypadku szkody jest znaczna,
- zaistniała sytuacja budzi jakiekolwiek Twoje wątpliwości.

7
- Kiedy nie musisz wzywać policji?
- Jeżeli w skutek wypadku nie ma osób fizycznie poszkodowanych ani nie doszło do popełnienia przestępstwa
- jeżeli otrzymamy od sprawcy wypadku poprawnie wypełnione i czytelnie podpisane oświadczenie sprawcy.

8
Wypełnianie oświadczenia sprawcy
Kierujący pojazdami uczestniczącymi w wypadku mają obowiązek podać swoje dane. W wypadku gdy jeden z uczestników przyznaje się do swojej winy, wówczas wypełnia załączone oświadczenie sprawcy. Nie zaleca się pochopnego podpisywania dokumentów, których treść jest niezrozumiała i budzi jakiekolwiek wątpliwości. Nie należy podpisywać także potwierdzenia winy na niesprawdzonych wcześniej drukach lub kserokopiach! Uczestnicy wypadku mogą także podpisać oświadczenie o wspólnej winie.

9
Wezwij pomoc drogową.
Niesprawny technicznie pojazd powypadkowy powinien być przetransportowany przez pomoc drogową do warsztatu wskazanego przez kierowcę lub na parking.
601 623 501 lub 601 453 748